Update 28-2-2021: Door de aangekondigde strengere Corona maatregelen en avondklok verplaatsen wij onze activiteit naar zaterdag 6 maart 2021.

Tafelronde Sneek Alternatieve 11-stedentocht 2021

Dit jaar geen benefietgala, maar een speciale editie van de alternatieve 11-stedentocht om geld op te halen voor de Activity Foundation.

Wat gaan we doen

De ruim 200 kilometer tellende Elfstedentochtroute is verdeeld in dertien etappes met elk een ander vervoersmiddel welke volbracht zullen worden door Tafelaars en vertegenwoordigers van de Activity Foundation. We gaan op 6 maart onder andere lopend, fietsend, suppend, roeiend, vliegend, zeilend en steppend de tocht volbrengen. Voor elke Tafelaar is een etappe en vervoersmiddel uitgezet die buiten de comfortzone ligt en/of lastig is te volbrengen. En let op: het is winter en met elkaar moeten we de Tocht der Tochten binnen een etmaal volbrengen. Met jullie (financiële) support wordt dat vast een beter te behalen doel…

Scroll naar beneden om jouw tafelaar te helpen!

Activity Foundation en Sport Zorgt

Dit alles voor de Activity Foundation in Sneek, en in het bijzonder SportZorgt waar de kernwoorden zijn: Plezier, meedoen en persoonlijke ontwikkeling!
Een grote groep jongeren binnen de jeugdhulpverlening kan niet meekomen in regulier sportaanbod. Sport Zorgt speelt hier op in d.m.v. een interventie voor jongeren met gedragsproblemen die binnen gemeente Súdwest-Fryslân georganiseerd wordt door een samenwerking van NIVM, Stichting Activity Foundation en enkele lokale uitvoerders.
Doelgroep zijn jongeren in de leeftijd van 8 - 21 jaar uit de jeugdhulpverlening en het speciaal onderwijs. De hoofddoelstelling van Sport Zorgt is het realiseren van een positieve gedragsverandering die de deelnemer na deelname aan de interventie in staat stelt weloverwogen en proportioneel te reageren op agressieve gedragsimpulsen en bedreigende situaties. Subdoelstellingen die in de interventie worden nagestreefd zijn onder andere het verhogen van de sociale weerbaarheid van jongeren en het werken aan fysieke, sociaal emotionele en mentale competentieontwikkeling.
Wanneer de jongere het programma doorlopen heeft, kan hij of zij doorstromen naar het reguliere sportaanbod in Sneek.

Steun deze actie en win een rondvlucht!
Doneer op je favoriete etappe en/of Tafelaar hieronder. Iedereen die € 50 of meer doneert maakt kans om mee te vliegen tijdens de vliegtuigetappe op 9 januari; inclusief een rondvlucht over Sneek.
Het doel van alle Tafelaars is om hun etappe te volbrengen én zo veel mogelijk geld daarvoor binnen te halen. Ultieme doel per Tafelaar: € 1.500 of meer binnen te halen. In dat geval wordt de etappe volbracht in een limousine met chauffeur.